Szeptember 26, 2020 - - Jusztina, Özséb névnapja
Kispesti Bóbita Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Kispesti Bóbita Óvoda weboldalán!

Óvodánk 1982 szeptembere óta, hat csoporttal működik Kispest jól megközelíthető lakótelepi centrumában. Csoportszobáinkat, közös helységeinket esztétikusan, a gyerekek igényeinek, speciális szükségleteinek megfelelően alakítottuk ki. Tornaszobánk, fejlesztőszobáink korszerű terápiás eszközökkel felszereltek.
Udvarunkat az évek során, pályázatokon való sikeres részvétel segítségével, a szülők, önkéntesek és a fenntartónk, a XIX. kerületi Önkormányzat támogatásával folyamatosan parkosítjuk, karbantartjuk. Az udvari játékeszközök kiválasztásánál a biztonságosságot, és a sokféle mozgás lehetőségét vettük figyelembe.
Pedagógusaink széleskörű szakmai érdeklődésük következtében számtalan kreatív ötlettel rendelkeznek.
A beszédfejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztését logopédus, a részképesség zavarral küzdő óvódásainkat fejlesztőpedagógus segíti. A sajátos nevelési igényű (autista spektrum zavar) gyermeket fogadó csoportjainkban utazó gyógypedagógus, és gyógypedagógiai asszisztens kapcsolódik be a fejlesztő munkába.

Mottónk: HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL HARMÓNIÁBAN A KÖRNYEZETTEL!

Nevelésünk alapelvei:
• Az egészséges életmódra nevelés,
• A környezet szeretetére, tiszteletére nevelés.

Ezeken a területeken az általunk fontosnak tartott értékeket játékos tevékenységeken, tapasztaláson keresztül, személyes minta alapján közvetítjük óvodásaink, rajtuk keresztül családjaik felé.
Az egészség kincs, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a spontán és szervezett, rendszeres mozgásra. A szülők segítségével napi szinten fogyasztunk gyümölcsöt, zöldséget. A testi egészség mellett a lelki kiegyensúlyozottságért harmonikus környezetben, szeretettel, feltétel nélküli elfogadással vesszük körül gyermekeinket, és tanítjuk őket társaik, a velük foglalkozó felnőttek elfogadására, tiszteletére.
Immár 2014 óta három napos egészség-napokat szervezünk óvodásainknak, mely által még több tapasztalatot, ismeretet szerezhetnek.

A kerületben egyedül álló módon háromszor nyertük el a "Zöld Óvoda" címet, ami egyfajta elismerése a környezeti nevelés területén végzett munkánknak. Végső megkoronázása a 2013-ban elnyert "Örökös Zöld Óvoda" elnyerésére volt. A gyerekekkel szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és rendszeresen részt veszünk helyi, és országos gyűjtőakciókban, és pályázatokon. Több féle módon komposztálunk, növényeket ültetünk, gondozunk, tankertjeinkben a gyerekek figyelemmel kísérhetik azok fejlődését. Kialakítottunk gyógynövény, és sziklakertet is.

Belső versenyekkel (Aranykanna-díj, Legesztétikusabb csoport-díj, és Bóbita kiskert-díj) motiváljuk összefogásra a családokat, pedagógusainkat a környezet szebbé formálására. Madárbarát Óvoda lévén az évszaknak megfelelően gondoskodunk a környezetünkben honos madarakról, környezeti szertárunk felszereltségének köszönhetően távcsővel és madárhatározókkal egészíthetjük ki ismereteinket.
Jeles zöld ünnepeink: Állatok napja, Kézmosás világnapja, Madárkarácsony, Víz napja, Föld napja, Madarak,-fák napja.

Tanfolyami formában lehetőséget nyújtunk:
• az egészséges életmódot támogatva, játékos képességfejlesztő tornára,
• zenére végezhető mozgásfejlesztésre és rekreációs gyakorlatokra,
• judo edzésre.

A tanfolyamokról külön, részletes tájékoztató a "Tanfolyamok" Menüpontban.

A sokféle közös élményhez való jutás érdekében (térítés ellenében) szervezett programjaink: kirándulások, múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglakozások, zenés műsorok, bábszínház, madarászovi foglalkozások, stb.

A szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kiépítésére törekszünk, hiszen csak így tudhatják biztonságban gyermekeiket. Megragadunk minden lehetőséget, hogy széles körben részesei lehessenek életünknek. Ezeket szolgálják hagyományos rendezvényeink, programjaink, pl.: játék és teadélután, Luca-napi készülődés és vásár, Bóbita-nap, jeles ünnepekbe való bekapcsolódás, szülős kirándulások, csoportok hagyományos ünnepei, nyílt napok.

A "Gyermeksziget a Bóbitákért" Közhasznú Alapítvány számlájára befolyt összegek nagymértékben segítik a gyermekek környezetének esztétikus kialakítását, a játékeszközök folyamatos megújítását.