Június 21, 2024 - Alajos, Leila névnapja
Kispesti Bóbita Óvoda
Menü
Napirend
NAPI NYITVA TARTÁS:

HÉTFőTőL – PÉNTEKIG: 06.00. – 18.00.

ÜGYELET:
Reggel: 06.00. – 07.00.
Délután: 17.00. – 18.00.
A reggeli, ill. délutáni ügyeletet minden esetben óvónők biztosítják. Az ügyeletes csoportok
hetente váltják egymást; az ügyelet helye a bejárattal szemben, a falon levő csoportlogókon
van feltüntetve.

HETI-, ÉS NAPIREND:

A csoportok foglalkozásának rendje (csoportok napirendje) a csoportszobák előterében van
kifüggesztve.

AZ ÓVODA ÁLTALÁNOS NAPIRENDJE:

6:00-7:00 Gyülekezo, szabad játék, felajánlott tevékenységek
7:00-12:00 Testápolás, tízórai. Játékba integrált tanulás. Egyéni differenciált fejlesztés, tehetséggondozás.
Mindennapos testnevelés. Játék a szabadban, séta, kirándulás.
12:00-15:00 Testápolás, ebéd, piheno.
15:00-17:00 Uzsonna, szabad játék a csoportszobában, jó ido esetén az udvaron.
17:00-18:00 Ügyelet, játék.

A napirend megismerése a szülok számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az
onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülo csak a napirend zavarása nélkül hozhatja
késobb, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük
csoportjának napirendjérol.
Az óvoda rugalmas napirendet követ, követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, idojárási
viszonyokat. A napirend szervezését a csoportvezeto óvodapedagógusok végzik, a
napirendtol való jelentos idobeli eltérést az óvodavezeto engedélyezheti.

A GYERMEK ÉRKEZÉSÉNEK ÉS TÁVOZÁSÁNAK A RENDJE:

· A szülők legkésőbb 9:00-ig hozhatják be a napirend zavarása nélkül az óvodába gyermekeiket, hogy játszhasson és részt vehessen a tevékenységekben. Óvodaköteles gyermek esetében 8:00-ig kérjük, hogy érkezzenek meg a gyermekek az óvodába. A később érkező gyermekek - azon túl, hogy megzavarják a csoport tevékenységét, továbbá hátráltatják a dajka nénik munkáját - nem tudják kijátszani magukat, ezért a szervezett tanulási tevékenységekbe nem szívesen kapcsolódnak be. Kérjük késéssel, ne zavarják a foglalkozást!

· Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, ellenkező esetben az óvónő nem tud felelősséget vállalni a gyermek biztonságáért.

· Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvodából.
A gyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az ingóságok megóvása érdekében az óvoda ajtaja reggel 09:00 óráig nyitva van, ezt követően délután 15:00 óráig zárva tartjuk. A két időpont között kérjük, csöngessenek, távozáskor kérjék egy dolgozó segítségét az ajtó bezárásához. 12:30 kor nyitjuk az ajtót, hogy a nem pihenős gyermekeket haza vigyék, legkésőbb 13:00-ig, ezek után az ajtót újra zárva tartjuk 15:00-ig.

A gyermekek hazavitelével kapcsolatos, eltérés esetén kérjük a csoport óvónőivel való egyeztetést.

· Külső látogatót csengetésre engedünk az épületbe, akit egy dolgozó a vezetőhöz kísér. Idegenek az óvodában nem tartózkodhatnak.
· A szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. Amennyiben mindkét szülő gyakorolhatja a felügyeletet, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni. Amíg a gyermek felügyeleti joga a bíróság által nincs eldöntve, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni. Kérjük a bírósági végzés másolatát, vagy a nyilatkozatot az óvodavezetőnek leadni!
· A szülő előzetes írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket 14 éven felüli testvérrel, idegennel hazaengedjék az óvodapedagógusok.
· 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki.
· Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős.
· Amennyiben a szülő 18:00 óráig nem ér az óvodába a gyermekért – és időközben nem jelezte késését – az ügyeletes óvónőnek a gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodapedagógus gondoskodik, ha a szülővel való kapcsolatfelvétel kétszeri próbálkozással sem megvalósítható. Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi,
érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, az óvoda értesíti a GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONÁT(1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.; telefon: 357-1829, 348-0919, 282-6512).
· Amennyiben a szülő rendkívüli akadályoztatását időközben jelezte, az ügyeletes óvónő, és a gyermek az óvodában várja a szülő megérkezését.
· Hazamenéskor az átöltözést, és a búcsúzást követően kérjük, hogy az intézményt hagyják el. Az óvodai udvar használata csak óvónői felügyelet mellett megengedett!
· Kérjük a szülőket, hogy legkésőbb 17:50-ig érkezzenek meg az óvodába gyermekükért, és 18:00-ig hagyják el az épületet.

A tanköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai:

· Az 3. életévüket betöltött gyermekek számára napi négy órában kötelező az óvodai nevelésben való részvétel.
· A tanköteles korú gyermeket legkésőbb 8:00 óráig, középső és kiscsoportos gyermekek esetében 9:00 óráig hozzák be az óvodába, hogy rendszeresen részt vehessen a játékos, fejlesztő foglalkozásokon, kezdeményezéseken, ezáltal fejlődjenek képességei.
· Tanköteles korú gyermek huzamosabb távollét esetén történő hiányzását csak a óvodavezető engedélyezheti előzetes írásbeli kérelem benyújtása alapján.
· Betegség miatt történő hiányzást minden esetben orvossal kell írásban igazoltatni.
· Kérjük, az óvodapedagógusnak minden esetben jelezzék, ha ebéd után haza szeretnék vinni gyermeküket, vagy más nagykorú személy jönne érte.
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.