Július 12, 2024 - Izabella, Dalma névnapja
Kispesti Bóbita Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Kispesti Bóbita Óvoda weboldalán!

Óvodánk 1982 szeptemberében került átadásra Kispest jól megközelíthető lakótelepi centrumában. Az eredeti hat csoport helyett jelenleg öt csoportban zajlik az óvodáskorú gyerekek nevelése, fejlesztése. Csoportszobáinkat, közös helységeinket esztétikusan, a gyerekek igényeinek, speciális szükségleteinek megfelelően alakítottuk ki. Tornaszobánk, fejlesztőszobáink korszerű terápiás eszközökkel felszereltek.
Udvarunkat az évek során, pályázatokon való sikeres részvétel segítségével, a szülők, önkéntesek és a fenntartónk, a XIX. kerületi Önkormányzat támogatásával folyamatosan parkosítjuk, karbantartjuk. Az udvari játékeszközök kiválasztásánál a biztonságot, és a sokféle mozgás lehetőségét vettük figyelembe.
Pedagógusaink széleskörű szakmai érdeklődésük következtében számtalan kreatív ötlettel rendelkeznek.
A beszédfejlődésben akadályozott gyermekek fejlesztését logopédus, a részképesség zavarral küzdő óvodásainkat fejlesztőpedagógus segíti. A sajátos nevelési igényű (autista spektrum zavar) gyermeket fogadó csoportjainkban utazó gyógypedagógus, és gyógypedagógiai asszisztens kapcsolódik be a fejlesztő munkába.

Mottónk: HARMÓNIÁBAN ÖNMAGUNKKAL HARMÓNIÁBAN A KÖRNYEZETTEL!

Nevelésünk alapelvei:
• Az egészséges életmódra nevelés,
• A környezet szeretetére, tiszteletére nevelés.

Ezeken a területeken az általunk fontosnak tartott értékeket játékos tevékenységeken, tapasztaláson keresztül, személyes minta alapján közvetítjük óvodásaink, rajtuk keresztül családjaik felé.
Az egészség kincs, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a spontán és szervezett, rendszeres mozgásra. A szülők segítségével napi szinten fogyasztunk gyümölcsöt, zöldséget. A testi egészség mellett a lelki kiegyensúlyozottságért harmonikus környezetben, szeretettel, feltétel nélküli elfogadással vesszük körül gyermekeinket, és tanítjuk őket társaik, a velük foglalkozó felnőttek elfogadására, tiszteletére.
Immár 2014 óta három napos egészség-napokat szervezünk óvodásainknak, mely által még több tapasztalatot, ismeretet szerezhetnek.

A kerületben egyedül álló módon háromszor nyertük el a "Zöld Óvoda" címet, ami egyfajta elismerése a környezeti nevelés területén végzett munkánknak. Végső megkoronázása a 2013-ban elnyert "Örökös Zöld Óvoda" elnyerésére volt. A gyerekekkel szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és rendszeresen részt veszünk helyi, és országos gyűjtőakciókban, és pályázatokon. Több féle módon komposztálunk, növényeket ültetünk, gondozunk, tankertjeinkben a gyerekek figyelemmel kísérhetik azok fejlődését. Kialakítottunk gyógynövény, és sziklakertet is.

2021 -ben a NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektjében való aktív részvételért és szakmai munkáért a "Tudatos felkészüléssel az autista emberekért" elismerést nyertük el.

További innovációként finn tanulási projekt keretében 2021 szeptembertől részt veszünk a GENI robot projektben, melynek előkészítő és betanulási szakasza zajlik.

Belső versenyekkel (Aranykanna-díj, Legesztétikusabb csoport-díj, és Bóbita kiskert-díj) motiváljuk összefogásra a családokat, pedagógusainkat a környezet szebbé formálására. Madárbarát Óvoda lévén az évszaknak megfelelően gondoskodunk a környezetünkben honos madarakról, környezeti szertárunk felszereltségének köszönhetően távcsővel és madárhatározókkal egészíthetjük ki ismereteinket.
Jeles zöld ünnepeink: Állatok napja, Kézmosás világnapja, Madárkarácsony, Víz napja, Föld napja, Madarak,-fák napja.

Tanfolyami formában lehetőséget nyújtunk:
• az egészséges életmódot támogatva, játékos képességfejlesztő tornára,
• zenére végezhető mozgásfejlesztésre és rekreációs gyakorlatokra,
• judo edzésre.

A tanfolyamokról külön, részletes tájékoztató a "Tanfolyamok" menü pontban.

A sokféle közös élményhez való jutás érdekében (térítés ellenében) szervezett programjaink: kirándulások, múzeumlátogatások, múzeumpedagógiai foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglakozások, zenés műsorok, bábszínház, madarászovi foglalkozások, stb.

A szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kiépítésére törekszünk, hiszen csak így tudhatják biztonságban gyermekeiket. Megragadunk minden lehetőséget, hogy széles körben részesei lehessenek életünknek. Ezeket szolgálják hagyományos rendezvényeink, programjaink, pl.: játék és teadélután, Luca-napi készülődés és vásár, jeles ünnepekbe való bekapcsolódás, szülős kirándulások, csoportok hagyományos ünnepei, nyílt napok.

A "Gyermeksziget a Bóbitákért" Alapítvány számlájára befolyt összegek nagymértékben segítik a gyermekek környezetének esztétikus kialakítását, a játékeszközök folyamatos megújítását.